Διοργανωτές

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Tο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας λειτουργεί με 7 Σχολές και 22 Τμήματα, που βρίσκονται σε 5 πόλεις της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

ΕΕΛ/ΛΑΚ

Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών (ΕΕΛΛΑΚ) ιδρύθηκε το 2008 και έχει ως κύριο στόχο να συμβάλλει στην ανοιχτότητα και ειδικότερα στην προώθηση και ανάπτυξη των Ανοιχτών Προτύπων, του Ελεύθερου Λογισμικού, του Ανοιχτού Περιεχομένου, των Ανοιχτών Δεδομένων και των Τεχνολογιών Ανοιχτής Αρχιτεκτονικής στο χώρο της εκπαίδευσης, του δημόσιου τομέα, των επιχειρήσεων και της Κοινωνικής Οικονομίας.

Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας

Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας.

IEEE Student Branch University of Western Macedonia, Kastoria

Το Φοιτητικό Παράρτημα του ΙΕΕΕ του τμήματος Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας ιδρύθηκε το 2012 με σκοπό την προώθηση της Τεχνολογίας συμπεριλαμβανομένων των ανοικτών τεχνολογιών τόσο εντός του Πανεπιστημίου όσο και στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.

Αν θέλετε να στηρίξετε το συνέδριο

Νέα

Call for proposals submission

13th conference FOSSCOMM 2020 November 21–22, 2020 The University of Western Macedonia, Kastoria The Free and Open Source Software Communities Meeting or otherwise FOSSCOMM aims at all Free and Open Source Software enthusiasts, regardless of Read more…