ΑΤΜΑΤΖΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Μαθηματικός δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης , γραμματέας παραρτήματος Βοιωτίας Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας.

The speaker's profile picture

Talks

ΠΡΟΣΟΧΗ ΤΡΕΝΟ!

Εκπαιδευτικό σενάριο πρότασης συνδιδασκαλίας για Μαθηματικά και Πληροφορική με χρήση Arduino. Οι τελεστές "AND" , "OR".
Η διδασκαλία στη δευτεροβαθμια εκπαίδευση μπορεί να δώσει έναυσμα για καινοτόμες επεκτάσεις στο ΑΠΣ. H χρήση του λογικού τελεστή "Και" και " Ή" και τη σημασία του στην ορθή αποτύπωση των λογικών συμπερασμάτων μιας σύζευξης ή διάζευξης συνδυάζει τις διδακτικές παρεμβάσεις συνδιδασκαλίας στο μάθημα Α Λυκείου, της Άλγεβρας και της Πληροφορικής. Ο μαθητές μαθαίνουν να αναγνωρίζουν (αποφαίνονται) για την αλήθεια σύνθετων προτάσεων-συμπερασμάτων και κατ' επέκταση για τις μαθηματικές αποτυπώσεις των προβλημάτων της καθημερινότητας που καλούμαστε να επιλύσουμε. Λύνουν απλοποιημένα προβλήματα στην γλώσσα των μαθηματικών. Χρησιμοποιούν τις αισθήσεις τους για να αντιληφθούν τι σημαίνει σύζευξη δυο προτάσεων στα μαθηματικά, πως αυτό υλοποιείται και συνδέεται με τον προγραμματισμό. Ένα Arduino, λίγα led, Resistor, Piezo, Slideswitch είναι αρκετά για να μετατρέψουν ένα ανιαρό μάθημα της Άλγεβρας σε πρόκληση και αφόρμηση. Με τον τρόπο αυτό κατευθύνεται η προσοχή, η αντίληψη, η μνήμη και γενικά οι πνευματικές δυνάμεις των μαθητών ώστε αυτοί να επινοήσουν τρόπους αντιμετώπισης δύσκολων ή πρωτότυπων ή ανοικτών προβλημάτων(όχι άμεση εφαρμογή συγκεκριμένης θεωρίας-ασκήσεις)