ΕΥΘΥΜΙΑ ΝΟΥΣΗ

Η Νούση Ευθυμία είναι Γεωγράφος, Msc Γεωπληροφορικής. Έχει 12ετη εμπειρία ως Γεωγράφος - ερευνήτρια στον χώρο των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών, της Χαρτογραφίας και των Βάσεων Δεδομένων. Ήταν υπεύθυνη της επιμέλειας των χαρτών του βιβλίου «Άτλαντας των γεωλογικών μνημείων των νησιών του Αιγαίου» (Υπουργείο Αιγαίου, 2002). Έχει εκπαιδευτική εμπειρία στην διεξαγωγή των πανεπιστημιακών εργαστηριακών μαθημάτων GIS, Χαρτογραφία, Εξειδικευμένες λειτουργίες GIS του Π.Σ.Ε. Περιβαλλοντικής Χαρτογραφίας καθώς και είχε αναλάβει την εκπαίδευση των μαθημάτων «Κτηματολογίο», «Γλώσσας προγραμματισμού του λογισμικού ΓΣΠ», «Τοπογραφικό Σχέδιο» και «Εισαγωγή Δεδομένων, Ανάλυση, Απόδοση ΓΣΠ με Η/Υ» στο ΙΕΚ Αιγάλεω στο τμήμα Δομικών. Έχει ασχοληθεί με ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα και έργα δημοσίου στον τομέα των GIS. Έχει εξειδικευτεί κυρίως στην ηλεκτρονική χαρτογραφία, τα GIS, την φωτοερμηνεία, τα navigation systems, τα τρισδιάστατα μοντέλα εδάφους και τα web GIS services. ;Έχει αριστη γνώση των λογισμικών και των εργαλειοθηκών της ESRI (ESRI-ArcGIS/ArcInfo), του λογισμικού ανοικτού κώδικα QGis και του plugin qgis2web, στο λογισμικό έρευνας πεδίου QField, RDBMS (MySQL), στις Χωρικές Βάσεις δεδομένων και στην συλλογή και αποτύπωση δεδομένων πεδίου. Αυτή την στιγμή ασχολείται σε ερευνητικό επίπεδο με τα συστήματα επαυξημένης πραγματικότητας σε συνδυασμό με τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών στην εκπαίδευση.

The speaker's profile picture

Talks

Χρήση λογισμικού εφαρμογής ανοικτού κώδικα Γεωπληροφορικής στην περιβαλλοντική εκπαίδευση. Δύο μελέτες περίπτωσης ενδοσχολικής και εξωσχολικής δραστηριότητας.

Στην εποχή της τεχνολογίας και των έξυπνων εφαρμογών, χρησιμοποιούμε όλοι μας Γεω-δεδομένα. Η επιστήμη που ασχολείται με τα Γεω-δεδομένα ονομάζεται Γεωπληροφορική. Στην Γεωπληροφορική εντάσσονται πολλοί κλάδοι επιστημών που ασχολούνται με την Γη και όχι μόνο και παράγουν, συλλέγουν, επεξεργάζονται και αναλύουν τις Γεω-δεδομένα. Ένας κλάδος της Γεωπληροφορικής είναι αυτός των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (Γ.Σ.Π.).
Καθημερινά, τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (Geographic Information Systems - GIS) σε συνδυασμό με τη χρήση κινητών συσκευών (έξυπνα κινητά τηλέφωνα – υπολογιστής ταμπλέτα) με ενσωματωμένο σύστημα γεωγραφικού εντοπισμού (GPS), αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της κοινωνίας μας. Τα Ελεύθερα λογισμικά ή λογισμικά ανοικτού κώδικα (open source) αποκτούν ολοένα και περισσότερα πλεονεκτήματα ως προς τη χρήση τους για εφαρμογές Γεωπληροφορικής στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες (π.χ. Περιβαλλοντικές δραστηριότητες, Δραστηριότητες μάθησης μέσω παιχνιδιού).
Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η ανάδειξη εύκολων εργαλείων, λογισμικών και εφαρμογών ανοικτού κώδικα για την ενθάρρυνση της χρήσης των χαρτογραφικών Γ.Σ.Π. για την εκπαιδευτική διαδικασία. Πιο συγκεκριμένα θα χρησιμοποιηθούν μια εφαρμογή και ένα λογισμικό ανοικτού κώδικα GIS, δηλαδή ο συνδυασμός λογισμικού σε περιβάλλον υπολογιστή QGIS και σε περιβάλλον κινητής συσκευής Qfield. Στην εν λόγω εργασία θα παρουσιαστούν 2 μελέτες περίπτωσης, εντός και εκτός σχολικού περιβάλλοντος στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής. Η 1η αφορά μια σχολική μονάδα στην πόλη της Ραφήνας, ενώ η 2η αφορά μια σχολική εκπαιδευτική εκδρομή στο Αισθητικό Δάσος Καισαριανής.