ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ. ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ QGIS
2020-11-22, 13:00–15:00, Αίθουσα 1

Ο σκοπός του εργαστηρίου είναι η κατανόηση της επιστήμης της Γεωπληροφορικής καθώς και τη χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών σε συνδυασμό με Λογισμικά ανοικτού κώδικα. Το Qgis αποτελεί ένα λογισμικό ανοικτού κώδικα με μεγάλη ανάπτυξη και εξέλιξη στο τομέα των GIS.
Μέσα από τις βασικές δραστηριότητες του εργαστηρίου θα υπάρχουν αναλυτικά βήματα χρήσεως του λογισμικού. Η προσέγγιση θα γίνει με τη χρήση υπολογιστή ξεκινώντας από την αρχή με την εγκατάσταση του λογισμικού καθώς και με διάφορες χρήσεις και εφαρμογές της Γεωπληροφορικής.


Περιγραφή Εργαστηριακής Παρουσίασης
Θα γίνει παρουσίαση ενός λογισμικού ανοικτού κώδικα τύπου Γ.Π.Σ. (GIS), του ανοικτό λογισμικό QGIS. Αρχικά στο εργαστήριο θα παρουσιαστούν τα βήματα εγκατάστασης του λογισμικού και έπειτα κάποια βήματα γενικής χρήσης και λειτουργίας του προγράμματος QGIS για την εξοικείωση των εκπαιδευόμενων. Στη συνέχεια θα παρουσιαστεί η χρήση του λογισμικού μαζί με τη χρήση διανυσματικών (vector) δεδομένων και δεδομένων εικόνων (raster).
Προαπαιτούμενα
Τα προαπαιτούμενα για τους συμμετέχοντες είναι οι βασικές γνώσεις Η/Υ και η εξοικείωση σε διαδικτυακό περιβάλλον.
Εργαστηριακά μέσα
Τα εργαστηριακά μέσα που θα χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες του συγκεκριμένου εργαστηρίου είναι ο προσωπικός Υπολογιστής για κάθε συμμετέχοντα από τον χώρο του και η χρήση του διαδικτύου για την εγκατάσταση του προγράμματος και την λήψη των κατάλληλων γεωδεδομένων,
Περιγραφή υποενοτήτων – Διδακτική Προσέγγιση
Κατά την πρώτη ενότητα, οι εκπαιδευόμενοι θα γνωρίσουν το θεωρητικό πλαίσιο μέσα απο εισήγηση και τεχνικές Brainstorming, Q&A σχετικά με τους ορισμούς της Γεωπληροφορικής και των κλάδων της, όπως και την έννοια των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών.
Κατά την δεύτερη ενότητα, οι εκπαιδευόμενοι καλούνται να γνωρίσουν ένα καινούριο λογισμικό ανοικτού κώδικα. Μέσω της επίδειξης αλλά και με την παρότρυνση ώστε να ανακαλύψουν μόνοι τους τις δυνατότητες του προγράμματος QGIS. Επίσης οι εκπαιδευόμενοι μαθαίνουν πως να ψάχνουν κατάλληλα αρχεία και δεδομένα για να τα εισάγουνε στο λογισμικό ανοικτού κώδικα QGIS.
Στο τέλος, θα γίνει η κατάλληλη επεξεργασία και παρουσίαση των εργαλειοθηκών ως προς τα γεωδεδομένα. Οι εκπαιδευόμενοι θα μιλήσουν για την εμπειρία τους, θα συζητηθούν οι απορίες τους με τους εκπαιδευτές και θα αναφερθούν τρόποι εξέλιξης της όλης διαδικασίας με εμπλουτισμό δεδομένων, όχι μόνο χαρτογραφικών αλλά και περιγραφικών.