Πόλος Εκπαιδευτικής Καινοτομίας Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας
2020-11-21, 14:30–15:00, Κύρια Αίθουσα Ομιλιών

Σκοπός της παρουσίασης είναι η διάχυση των δράσεων των πόλων εκπαιδευτικής καινοτομίας ΤΠΕ της ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας σε σχέση με το ΕΛ/ΛΑΚ. Συγκεκριμένα, η στοχοθεσία των πόλων, το θερινό σχολείο, οι επιμορφώσεις, οι συνεργασίες, η διοργάνωση σχετικού διαγωνισμού, ημερίδων, μαθητικών φεστιβάλ και η αξιοποίηση σχετικού υλικού συνεισφέρουν στη διάχυση της ΕΛ/ΛΑΚ κουλτούρας στην εκπαιδευτική κοινότητα.


-

See also: Presentation