Αξιοποίηση των Πραγμάτων του Διαδικτύου (IoT) για την διαχείριση των απορριμάτων. Το SmartBin project
2020-11-22, 10:30–10:45, Αίθουσα 1

Με την χρήση του δικτύου LoRa WAN, του Arduino και μερικών αισθητήρων, αναβαθμίζουμε τον κάδο που είναι κατασκευασμένος από ανακυκλώσιμα υλικά σε έξυπνο. Έτσι, η εκάστοτε διαχειριστική αρχή των απορριμάτων μπορεί να γνωρίζει το ποσοστό πληρότητας του κάδου, την θερμοκρασία και την θέση του.


Το Εργαστήριο Ρομποτικής, Ενσωματωμένων και Ολοκληρωμένων Συστημάτων, του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας συμμετέχει στο έργο "Πλατφόρμα - Εφαρμογή Διασύνδεσης και Διαχείρισης Έξυπνου Κάδου από Ανακυκλώσιμα Υλικά / SMARTBIN". Το σύστημα αποτελείται από το λογισμικό και το υλικό μέρος. Το λογισμικό έχει αναπτυχθεί με την χρήση τεχνολογιών php, ajax, html και τα δεδομένα αποθηκεύονται σε μια βάση SQL. Το υλικό μέρος αποτελείται από Arduino και αισθητήρες.

See also: Presentation