ΕΝΑΡΞΗ - ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ
2020-11-21, 10:30–11:00, Κύρια Αίθουσα Ομιλιών

Την έναρξη της FOSSCOMM 2020 θα χαιρετίσουν:


ΕΝΑΡΞΗ - ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ