Καλές συνήθειες προγραμματισμού
2020-11-22, 11:00–11:30, Κύρια Αίθουσα Ομιλιών

Στην παρουσίαση θα δούμε συχνά λάθη που κάνουν τον κώδικα μας δύσκολο στην ανάγνωση και τεχνικές για να τα διορθώσουμε.


Ο Robert C. Martin στο βιβλίο του Clean code αναφέρει πως η αναλογία του χρόνου που καταναλώνουμε για να διαβάσουμε με τον να γράψουμε κώδικα είναι 10 προς 1. Στην παρουσίαση θα δούμε τεχνικές που θα μας βοηθήσουν να κάνουμε τον κώδικα μας ευανάγνωστο.

See also: Presentation