Επιστημονική Επιτροπή

Άγγελος Μιχάλας – Καθηγητής τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας
Δημήτριος Δ. Βέργαδος – Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας
Θοδωρής Μαρδίρης – Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας
Δημήτριος Τζήμας – Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου Πληροφορικής Δυτικής Μακεδονίας

Οργανωτική Επιτροπή

Αθανάσιος Μουρτζούκος – Επί Πτυχίω Φοιτητής του τμήματος Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας
Γεωργία Φασουλά – Επί Πτυχίω Φοιτήτρια του τμήματος Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας
Δήμητρα Βουτούρα – Φοιτήτρια του τμήματος Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας
Ευστάθιος Ιωσηφίδης – DVM, openSUSE & GNOME Foundation member
Ιωάννης Λουκάς – Φοιτητής του τμήματος Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας
Κλεοπάτρα Γκόλα – Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια του ΔΠΜΣ Προηγμένες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Υπηρεσίες
Κωνσταντίνος Παπαδήμας – Content & Community Manager ΕΕΛ/ΛΑΚ
Μαριάννα Μποσιάκα – Φοιτήτρια του τμήματος Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας
Χρήστος Αναστασίου – Φοιτητής του τμήματος Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας
Χρήστος Καραμολέγκος – Systems Administrator ΕΕΛ/ΛΑΚ
Χρήστος Χυτήρης – Πληροφορικός MSc