“Ηλεκτρονική Υγεία (e-health) στην Καθημερινότητα Ασθενών με Νόσο Alzheimer και των Φροντιστών τους.”

Reviews are a valuable tool for speakers to improve their content and presentation. Even a very short review can prove very valuable to a speaker – but we'd like to ask you to take the time and find a constructive way to communicate your feedback. Thanks, we (and our speakers) appreciate your feedback!