Χρήση λογισμικού εφαρμογής ανοικτού κώδικα Γεωπληροφορικής στην περιβαλλοντική εκπαίδευση. Δύο μελέτες περίπτωσης ενδοσχολικής και εξωσχολικής δραστηριότητας.
2020-11-22, 15:45–16:15, Κύρια Αίθουσα Ομιλιών

Στην εποχή της τεχνολογίας και των έξυπνων εφαρμογών, χρησιμοποιούμε όλοι μας Γεω-δεδομένα. Η επιστήμη που ασχολείται με τα Γεω-δεδομένα ονομάζεται Γεωπληροφορική. Στην Γεωπληροφορική εντάσσονται πολλοί κλάδοι επιστημών που ασχολούνται με την Γη και όχι μόνο και παράγουν, συλλέγουν, επεξεργάζονται και αναλύουν τις Γεω-δεδομένα. Ένας κλάδος της Γεωπληροφορικής είναι αυτός των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (Γ.Σ.Π.).
Καθημερινά, τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (Geographic Information Systems - GIS) σε συνδυασμό με τη χρήση κινητών συσκευών (έξυπνα κινητά τηλέφωνα – υπολογιστής ταμπλέτα) με ενσωματωμένο σύστημα γεωγραφικού εντοπισμού (GPS), αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της κοινωνίας μας. Τα Ελεύθερα λογισμικά ή λογισμικά ανοικτού κώδικα (open source) αποκτούν ολοένα και περισσότερα πλεονεκτήματα ως προς τη χρήση τους για εφαρμογές Γεωπληροφορικής στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες (π.χ. Περιβαλλοντικές δραστηριότητες, Δραστηριότητες μάθησης μέσω παιχνιδιού).
Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η ανάδειξη εύκολων εργαλείων, λογισμικών και εφαρμογών ανοικτού κώδικα για την ενθάρρυνση της χρήσης των χαρτογραφικών Γ.Σ.Π. για την εκπαιδευτική διαδικασία. Πιο συγκεκριμένα θα χρησιμοποιηθούν μια εφαρμογή και ένα λογισμικό ανοικτού κώδικα GIS, δηλαδή ο συνδυασμός λογισμικού σε περιβάλλον υπολογιστή QGIS και σε περιβάλλον κινητής συσκευής Qfield. Στην εν λόγω εργασία θα παρουσιαστούν 2 μελέτες περίπτωσης, εντός και εκτός σχολικού περιβάλλοντος στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής. Η 1η αφορά μια σχολική μονάδα στην πόλη της Ραφήνας, ενώ η 2η αφορά μια σχολική εκπαιδευτική εκδρομή στο Αισθητικό Δάσος Καισαριανής.


Η 1η μελέτη περίπτωσης αφορά μια σχολική μονάδα εντός σχολικού περιβάλλοντος σε προαύλιο χώρο και κήπο του 4ου δημοτικού σχολείου Ραφήνας. Μια ομάδα μαθητών θα αποτυπώσει στο πεδίο με την χρήση κινητών συσκευών εφαρμογής και του ανοικτού κώδικα (Αpp) Qfield την ακριβή θέση των φυτών καθώς και των δέντρων που υπάρχουν εντός του σχολικού περιβάλλοντος. Στην συνέχεια θα καταγράψει περιγραφικά την ονομασία των φυτών και θα ενσωματώσει φωτογραφικό υλικό. Τα αποτελέσματα θα ολοκληρωθούν με την χρήση του λογισμικού ανοικτού κώδικα QGIS σε υπολογιστή ή laptop με την δημιουργία θεματικού χάρτη φυτοκάλυψης του σχολείου με την βοήθεια του βασικού χαρτογραφικού υποβάθρου ανοικτού κώδικα OpenStreetMap (OSM).
Η 2η μελέτη περίπτωσης αφορά μια εκπαιδευτική εκδρομή πρωτοβάθμιας ή και δευτεροβάθμιας σχολικής μονάδας στο Αισθητικό Δάσος Καισαριανής. Ομάδες μαθητών θα αποτυπώσουν με την χρήση κινητών συσκευών εφαρμογής ανοικτού κώδικα (Αpp) Qfield την ακριβή θέση δασοπονικών ειδών στο βοτανικό μονοπάτι και κήπο της περιοχής. Θα έρθουν σε επαφή, μέσω της δραστηριότητας του παιχνιδιού μάθησης, με τα ιδιαίτερα δασικά είδη αναγνωρίζοντας ονομαστικά και καταγράφοντας τα μέσω φωτογραφιών. Τα αποτελέσματα θα ολοκληρωθούν με την χρήση του λογισμικού ανοικτού κώδικα QGIS σε υπολογιστή ή laptop με την δημιουργία θεματικών χαρτών της κάθε ομάδας.